6973980248 Σαν Μιχάλης - Άνω Μεριά, Σύρος plakostroto@yahoo.gr